Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Gravavegen Hage borettslag. Søknaden er ikke bindende før en event. kontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

Frist for å melde forkjøpsrett: Torsdag 24. november klokken 12:00


Medlem i PBBL
JaNeiØnsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):